Uddannelsesinstitution

Manøhytten er uddannelsesinstitution

PÆDAGOG STUDERENDE

Manøhytten er uddannelsesinstitution og  modtager pædagogstuderende efter aftale og fordeling.

Vi modtager studerende i 1. praktik

PÆDAGOGISK ASSISTENT ELEVER

Manøhytten modtager PA-elever i normal praktikken efter aftale og fordeling i Område Syd.

SKOLE OG GYMNASIELEVER

Vi modtager folkeskole elever og gymnasie elever i ugepraktik efter aftale