Orientering fra bestyrelse

Forældrebestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet bygger på et samarbejde, hvor der forventes åbenhed i forhold til forandringer og hinandens ideer. Det er vigtigt, at man indgår i bestyrelsesarbejdet i denne ånd og at man tager ansvar for at skabe en god atmosfære.

Samarbejdet bygger på at vi vil skabe det bedste for børnene.

Bestyrelsen består af 5 forældre, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 til 3 suppleanter.

Ulige år er 3 på valg og lige år 2 på valg. Man sidder i 2 år og bestyrelsen konstituerer sig på først kommende møde efter nyvalg. Suppleanter sidder der 1 år.

Der er udarbejdet forretningsorden - forventnings - og kompetenceaftaler, som beskriver hvad der forventes af bestyrelsen.

Link nedenstående.