Rødderstuen

Rødder stuen er for børnegruppen på 0-2 år. der er ca. 12 børn på stuen.

I denne aldersgruppe arbejdes der meget med tilknytning, tryghed, omsorg og i det hele taget meget med relationen.

Der arbejdes er også med  struktur, tydelighed og forudsigelighed.

Stuen er indrettet med små rum i rummet, hvor det er tydeligt for børnene, hvad de kan være optaget af og lege med.

Læringsmiljøet for denne gruppe er også små grupper, hvor børnene for mulighed for at opdage hinanden, fordybe sig og øve selvhjulpenhed.

Denne gruppe er ude  hver dag - de bruger legepladsen meget, men også nærområdet.