Velkomstfolder

Når nye forældre starter i Manøhytten, får forældre tilsendt vores velkomstfolder med post.

I denne kan forældre se de fleste informationer om Manøhytten - både de praktiske og værdier for vores pædagogiske arbejde.