Vi har i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en kostpolitik.

Bestyrelsen har ønsket at det er en vejledende politik for forældre i Manøhytten.

Kostpolitikken revideres løbende og næste gang i 2018.