Pædagogisk tilsyn

Næstved Kommune har fastlagt tilsynskoncept, hvor der sker uanmeldt besøg af en pædagogisk konsulent - som gennem 2 timer observerer det pædagogiske arbejde.

Derefter er der anmeldt tilsynsmøde som foregår via dialog om hvad der er observeret. Derudover drøftes læreplansarbejdet, pædagogisk udvikling m.m.

Målene fra sidste tilsynsbesøg gennemgås også.

Herunder Link til tilsynskonceptet