Pædagogiske dage

Byrådet har besluttet at vi kan afholde to pædagogisk udviklingsdage om året på hverdage.

Hvor det faste pædagogiske personale, i stedet for at passe jeres børn denne dag, kan arbejde teoretisk med det pædagogiske arbejde - læreplaner, pædagogisk grundlag m.v.

For forældre der ikke har mulighed for fridag, bedsteforældredag, legekammeratdag eller lign., tilbydes der pasning med vikarer.

Dagene ligger på en fredag om foråret og en fredag om efteråret.

Årets planlagte datoer kan ses i årsplanen, som lægges i Aula.