Forældresamarbejde

Manøhytten ser forældre som den vigtigste samarbejdspartner omkring barnet – hertil kan så være eksterne samarbejdspartnere involveres ved behov.

Endvidere er det vigtigt for det enkelte barns trivsel, at der skabes god kontakt mellem forældre og personale. At forældre involveres i børnehavelivet via daglig kontakt, dokumentation, sociale aktiviteter, samt i forældreforening- og forældrerådet.

Det vægtes derved, at der skabes et miljø hvor et åbent, fortroligt og gensidigt samarbejde kan trives og hvor forældre i tryghed kan aflevere deres børn, med en viden om at der støttes professionelt op om netop deres barns behov.

Vi afholder to forældremøder årligt - Et fælles i foråret med valg til forældrerådet og et i efteråret.