Sygdom

Hvis børn bliver syge mens de er hos os, kontakter vi jer, så I kan komme og hente jeres barn så hurtigt som det er muligt for jer.

Nå vi ringer til jer, er det efter nøje vurdering af barnet, evt. har vi taget feber, men det er ikke altid feberen, der er afgørende for, om vi ringer, det kan være barnets velvære.

Vi ved, at det ofte kan være et problem for jer, når I skal tage fri fra jeres arbejde i forbindelse med syge børn. Når vi kontakter jer, er det hensynet til:

Jeres barn.
De andre børn.
De resterende forældre, som har de samme problemer med fravær på arbejdet, som I måske har.
Personalegruppen, som også udsættes for smitte.

Hvis vi har børnesygdomme, vil det blive meddelt Aula.

Medicin: Dette giver vi kun, hvis det er lægeordineret, barnets navn og dosering skal stå på emballagen. Vi skal have den originale emballage.

Skadestuebesøg: Hvis børn kommer til skade, mens de er her, vurderer vi, om de skal på skadestuen. Vi vil kontakte jer, så I kan komme og ”overtage” hvis det er muligt for jer. Ellers tager vi afsted med barnet og bliver der.