Marte Meo

Vi arbejder med Marte Meo metoden:

Hvad er Marte Meo ?

Marte Meo betyder - ved egen kraft.

Marte Meo er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation.

Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen /rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er tilstede hos barnet / pædagogen.

Videoen bruges som arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige, dagligdags situationer gør det muligt at få øje på barnets, den voksnes initiativer, sociale kompetencer m.m. og herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil - trin for trin.

I analysen fokuseres på:

Hvad kan barnet/voksen allerede, og hvad viser optagelsen, at barnet/voksen har brug for at lære.

Hvad gør den voksne allerede, som er støttende for barnets udvikling.

Hvad har den voksne brug for at få informationer om, at gøre noget mere af eller gøre på en bestemt

måde, for at hjælpe barnet videre i sin udvikling.

Informationer videregives til den voksne med afsæt i fastfrosne, udvalgte klip fra videooptagelse af aktørernes egen kommunikation og med konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Marte Meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er blevet kendt og udbredt i Danmark siden 1994. Metoden anvendes i familier, i dagplejen, i daginstitutioner, på døgninstitutioner, på specialinstitutioner, på uddannelsesinstitutioner, på plejehjem og senest er skolen kommet til.